The Parih Head
Tag: [TPH] Fans: 12 Created: 2012-03-16

Platoon Presentation

הפלטון הרשמי של הקלאן ששייך לטרול המקסיקני
הראש הפריך!

המוטו שלנו: מי שלא פריך לא מגניב
תזכרו את זה

דרישות לפלטון:
KD: פריך
ראש פריך ולא קשיח
מעל רמה 0 פריכה
להאמין באלוהי הראש/הקרקפת הפריכה/הפריך
ולהתפלל לפחות פעם בשבוע במקדש של הטרול המקסיקני ולא לשכוח להביא למקדש קיבוד כמו צוקולטים
 

Platoon feed