W Hołdzie Dla Polaków
Tag: [HOLD] Fans: 20 Created: 2013-03-18

Platoon Presentation

Pluton dla tych co nie zapomnieli o Polskich Poległych Bohaterach Wojen, Poświęcili Swoje życie dla ojczyzny.


Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu co był twą stolica
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

#####################################################################################

1 Wojna Światowa ok pól miliona polaków poległych- Zaczęła się 1914r skończyła w 1918r
2 Wojna Światowa ok 6 milionów polaków poległych- Zaczęła się 1939r skończyła w 1945r

#####################################################################################

W Gdańsku staliśmy jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się wśród chmur,
żołnierze z Westerplatte


#####################################################################################
#####################################################################################

12 maja 1935 roku Zmarł Marszałek Józef Piłsudski.Jego śmierć nie poszła na marne,Prowadził naszych żołnierzy do Zwycięstwa. Nie zapomnimy co dla nas zrobiłeś Józefie Piłsudski.

Odrodzone Państwo Polskie przyjęło nazwę Rzeczopospolita Polska.Główna Role w Kierowaniu Państwem Odgrywał Marszałek Józef Piłsudski.

Jego ciało spoczywa w Krakowie ,Jednak Serce spoczywa w grobowcu Matki.

Pamiętamy i Będziemy Pamiętać co Dla Nas Zrobiłeś

##########################################################################################################################################################################

I znów walczy dzielna stolica
Znów spowiły ją łuny i dym
I na krwią zbroczonych ulicach
Znów wolności rozlega się Hymn
Choć mundury nie zdobią nam ramion,
Choć nie każdy z nas nawet ma Broń,
Cała ludność Warszawy jest z nami Każdy polak podaje nam Dłoń!

„Hymn Śródmieścia ”

##########################################################################################################################################################################

Pluton Oddaje Hołd wszystkich poległym polakom na Wojnach. Dziękujemy Wam że broniliście Polski Do Końca
Czasami bez broni,Czasami bez wsparcia,Czasami bez reki,nogi, Dziękujemy Wam Wszystkim Gdyby nie Wy nie było By Polski.

PAMIĘTAMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

##########################################################################################################################################################################

My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego.

Józef Piłsudski.

NIGDY NIE ZAPOMINAJ CO ONI ZROBILI DLA NAS,MOGŁEŚ SIĘ URODZIĆ W TYCH LATACH CO ONI I MOGŁEŚ TAK SAMO ZGINĄĆ PAMIĘTAJ O TYM CO ZROBILI DLA NASZEJ OJCZYZNY ŻOŁNIERZE.
 

Platoon feed