--==POLISH ARMY==--
Tag: [1920] Fans: 20 Created: 2013-04-21

Platoon Presentation

###############################WOJSKO POLSKIE################################
"Ja, żołnierz Wojska Polskiego,
przysięgam służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny
w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg."
###############################WOJSKO POLSKIE################################
http://www.youtube.com/watch?v=Nrd1FH6no_s
 

Platoon feed