Insatsstyrkan
Tag: [3kr] Fans: 1 Created: 2013-05-11
Founder

Platoon Presentation

Nationella Insatsstyrkan is a part of rikskriminalpolisen (RKP). Nationella insatsstyrkan is verry similar to German GSG9 and American SWAT.
 

Platoon feed