kronpas

Premium
chất lượng game như cái con cặc. Đến tận giờ này rồi mà vẫn còn bug vớ vẩn. 5 years ago

Soldiers

Battlefield 3


Latest Battle Reports

Favorite Battle Reports

K/D 12.75
K/D 31.0
K/D 15.33
K/D 6.63
K/D 5.63

Other games