SSF community
Plaque: [SSFc] Fans: 57 Créé: 02-09-2012
Fondateur
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef
Chef

Présentation de la section

VÄLKOMMEN TILL SWEDEN SPECIAL FORCES COMMUNITY
Denna pluton är en syskonpluton till Sweden Special Forces [SSF] (http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240991559439/). Skillnaden mellan SSF och SSF community är att SSF är en KLAN som spelar matcher ihop, har träningar, taktikgenomgångar osv, medan SSF community är en vänskapscommunity med relation till SSF.

SSF community är en "mixzon" där SSF-medlemmar och deras vänner kan mötas här på BL. Man kan utbyta tips, snacka med communityn osv. Utöver detta finns chans för icke-medlemmar i SSF att spela med själva klanen. Vänner till SSF kan få tillträde till SSF:s Teamspeakserver (TS), och spela med SSF-medlemmar i publika och privata matcher.

Att vara med i SSF community innebär också möjligheter för icke SSF-medlemmar:

* SSF och Communitymedlemmar kan fylla en server tillsammans och ha sköna spelkvällar utan eller med ett minimum av randoms.
* SSF kan be communitymedlemmar om hjälp som motstånd när vi vill testa en taktik eller för att fylla upp två hela lag för spel på vår server.
* SSF community är också en passiv rekryteringsgrund för kandidater för medlemskap. Är du riktigt bra så märker vi nog det. Show us what you've got!

Som medlem i SSF community behöver du inte använda någon viss plutontag. Medlemmar i SSF använder tag [SSF]. Vill du som är med i SSF community men inte är medlem i SSF använda en tag som visar att du är en hangaround till SSF så använd klantagen [SSFC]. Det finns inga statskrav för medlemskap i SSFC.
Samtliga medlemmar i SSF är leaders i SSFC. Det finns en tråd på SSF:s forum som beskriver hur ni hjälper era vänner att koppla upp sig med Teamspeak.

SSF-medlemmar kan bjuda in dom BF3-vänner till SSFC som dom gillar att spela med. Om du har många så bör du vara lite selektiv eftersom en pluton bara kan ha 100 medlemmar. Bjud bara in AKTIVA spelare!
 

Feed section

Pas d'autres événements à afficher