Pluton X7
Tag: [PX7] Fani: 2 Stworzono: 02.01.2013
Założyciel
Dowódca

Prezentacja plutonu

Hello my friend!
Join to us, and play with us! Remember! We play ONLY for FUN! No for skill.

Witaj ziomencjuszu!
Dołącz do nas, i graj z nami. Pamiętaj! Gramy TYLKO dla ZABAWY! Nie dla skill'a.

RULES:
1. HAVE FUN!
2. Fair play
3. Worthily represent our platoon

ZASADY:
1. BAW SIĘ!
2. Fair play
3. Godnie reprezentuj nasz pluton
 

Informacje z plutonu