Dobrystan07
Tag: [DOBS] Sieć: Strona oficjalna Fani: 12 Stworzono: 23.03.2012
Założyciel
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca

Prezentacja plutonu

gwalcic palic i mordowac
 

Informacje z plutonu