=SASS= Community
Tag: [SASS] Sieć: Strona oficjalna Fani: 67 Stworzono: 28.01.2013
Założyciel
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca

Prezentacja plutonu

This is the =SASS= Gaming community Platoon, only Community members are allowed to join!

Recruits have to accomplish their trial before joining.


Wanna join =SASS=? go to www.sass-hq.com, make an account and click "join us"
 

Informacje z plutonu

Nie ma więcej wydarzeń