SuPerNaTuraLs
Tag: [SN] Sieć: Strona oficjalna Fani: 69 Stworzono: 01.06.2013
Założyciel
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca

Prezentacja plutonu

SuPerNaTuraLs is a Polish (but not only for Poles) platoon founded on the 1st June 2013 by experienced players who became friends on the battlefield long time ago.
The main objective of our clan is a great play but we always remember about responsibility for other soldiers from SNaTuraLs and respect for all BF players.
If Yor are able to play regularly and know meaning of "teamplay" you will be welcomed. The only requirements are:
1) age 18+ (we make exceptions)
2) headset
3) taking part in SNaTuraLs' life (forum and game)
4) taking part in practices and clan wars
----------
SuPerNaTuraLs jest polskim (ale nie tylko dla Polaków) plutonem założonym 1 czerwca 2013 r. przez doświadczonych graczy, którzy zaprzyjaźnili się na polu bitwy dawno temu.
Głównym celem naszego klanu jest świetna zabawa, ale zawsze pamiętamy o odpowiedzialności na polu bitwy za innych żołnierzy z SNaTuraLs i szacunku dla wszystkich graczy BF.
Jeśli możesz grać regularnie i wiesz czym jest gra zespołowa zachęcamy do złożenia aplikacji. Jedynymi wymaganiami są:
1) wiek 18 + (robimy wyjątki)
2) zestaw słuchawkowy
3) uczestniczenie w życiu SNaTuraLs (forum i gra)
4) uczestniczenie w treningach i meczach

****************************************

Members' checklist
1) Change your clan tag to: SN
2) Register on our Website: http://supernaturals.c0.pl
3) Add at least the platoon Leaders to your friends list here and at PSN. This will enable us to add you to squad at clan wars.
----------
Pamiętaj o:
1) Zmień tag klanu to: SN
2) Zarejestruj się na naszej stronie internetowej: http://supernaturals.c0.pl
3) Dodaj przynajmniej dowódców do swojej listy znajomych tu i na PSN. To pozwoli nam na dodanie do składu na mecze.


****************************************
Now recruiting (BF3 and BF4):
infantry, tank and BMP/LAV drivers, jet pilots
----------
Teraz rekrutujemy (BF3 i BF4):
piechotę, kierowców czołgów i BMP/LAV, pilotów myśliwców
-----------

SuPerNaTuraLs is the platoon that plays in BF3 now but will also be very active in BF4.
----------------
SuPerNaTuraLs jest plutonem który teraz gra w BF3 ale będzie także aktywny w BF4.

-----------------
Visit us at: https://www.facebook.com/snaturalsgaming
Our channel on YouTube: https://www.youtube.com/user/SuPerNaTuRaLsGaming

Results :

5 vs 5

SN vs PGPL 3:1 Win

8 vs 8

SN vs PnHe 2:0 Win
SN vs SAPL 0:2 Lost

12 vs 12

SN vs KMB 2:2 Draw
SN vs SAPL 0:2 Lost
SN vs NxT 1:3 Lost
SN vs KMB 4:0 Win
SN vs NaPL 0:4 Lost
SN vs CS 0:4 Lost
SN vs BDS 3:1 Win
SN vs CS 4:0 Win
SN vs 3D 3:1 Win (3D do not accept the score. Both teams had broken the rules and 3D has left the last round when it was 2:1 and 170:50 for SN)
SN vs BoS 4:0 Win (Bos have broken the rules and later banned one of our dogfighters)
SN vs. CS & friends (lol) 1:3

**W-7**L-6**D-1**
 

Informacje z plutonu