Factor X™
Tag: [xXx] Fani: 6 Stworzono: 09.08.2015

Prezentacja plutonu

➡RECRUTAMENTO [ABERTO]
➡CLAN COMPETITIVO [BF3\PS3]
➡STATUS [ON]

♕ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Modalidades para CW ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ♕
[SQD Rush,B Flag,5x5,8x8,10x10 ]

♕ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Founder ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ♕
♛Douglas_cerqueir
♛Jukabar

♕ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Official Members ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ♕
Douglas_cerqueir
jukabar
matheusborges987
 

Informacje z plutonu