Jan Team aka Naleśniki
Tag: [JTN] Fani: 4 Stworzono: 20.09.2013
Założyciel
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca

Informacje z plutonu