Gra online

TAHK HA 'C' | XL-GAMES.RU

Wyspa Chark Duży podbój

Graczy Ping Rankingowe Ust. wstępne Punkbuster Hasło
11 / 48 - ms Wł. Normalne Wł. Wył.
 • REGION Europa - Rosja
 • ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCYWył.
 • KUPONY ZESPOŁU %233
 • RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓWWł.
 • MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)100
 • POKAŻ MINIMAPĘWł.
 • POKAŻ HUDWł.
 • POJAZDYWł.
 • ODRODZENIE GRACZA (W %)100
 • WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)0
 • OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %150
 • UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIEWł.
 • KAMERA ZABÓJCYWł.
 • ZDROWIE GRACZA (W %)100
 • CZAS NIEPRZYTOMNOŚCI (W %)100
 • OGIEŃ WŁASNYWył.
 • WYRZUCENIA PRZED ZABLOKOWANIEM0
 • KAMERA 3-OS. DLA POJ.Wł.
 • REGENERACJA ZDROWIAWł.
 • UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3DWł.
 • DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE5
 • POKAZUJ IMIONA WROGÓWWł.

Opis

nogpo6Hee o npaBuJIax cepBepa, pa36aH, cocmaB agMuHoB B JIeHme B3Boga. Ha cepBepe 3anpeIILeHo: O6cmpeJI 6a3bI npomuBHuka | Ockop6JleHue | O6cmpeJl nexombl c caMoJlema | y6uucmBo cBoux | BopoBcmBo mexHuku c 6a3bl npomuBHuka |

Zestaw map
Kaspijska granica
Wyspa Chark
Operacja Ognista Burza
Kanały Nouszahr