Gra online

[TNT]#2 TAKESHIS CASTLE | Firestorm | discord.tnt.community

Operacja Ognista Burza Podbój

Graczy Ping Rankingowe Ust. wstępne Punkbuster Hasło
22 / 24 - ms Wł. Normalne Wył. Wył.
 • REGION Europa - Niemcy
 • ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCYWył.
 • KUPONY ZESPOŁU %558
 • RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓWWł.
 • MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)100
 • POKAŻ MINIMAPĘWł.
 • POKAŻ HUDWł.
 • POJAZDYWł.
 • ODRODZENIE GRACZA (W %)100
 • WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)0
 • OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %38
 • UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIEWł.
 • KAMERA ZABÓJCYWł.
 • ZDROWIE GRACZA (W %)100
 • CZAS NIEPRZYTOMNOŚCI (W %)100
 • OGIEŃ WŁASNYWył.
 • WYRZUCENIA PRZED ZABLOKOWANIEM0
 • KAMERA 3-OS. DLA POJ.Wł.
 • REGENERACJA ZDROWIAWł.
 • UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3DWł.
 • DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE5
 • POKAZUJ IMIONA WROGÓWWł.

Opis

---------- Join: http://discord.tnt.community [discord.tnt.community] ---------- Donation: http://tnt.community/donation [tnt.community] ---------- respect the server !rules ----------

Zestaw map
Operacja Ognista Burza