Gra online

clubkent.ru * All premium maps * All modes * For noobs

Pustynia Bandar Zespołowy DM •

Graczy Ping Rankingowe Ust. wstępne Punkbuster Hasło
13 / 48 - ms Wł. Normalne Wył. Wył.
 • REGION Europa - Rosja
 • ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCYWył.
 • KUPONY ZESPOŁU %200
 • RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓWWł.
 • MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)100
 • POKAŻ MINIMAPĘWł.
 • POKAŻ HUDWł.
 • POJAZDYWł.
 • ODRODZENIE GRACZA (W %)100
 • WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)0
 • OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %100
 • UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIEWł.
 • KAMERA ZABÓJCYWł.
 • ZDROWIE GRACZA (W %)100
 • CZAS NIEPRZYTOMNOŚCI (W %)100
 • OGIEŃ WŁASNYWył.
 • WYRZUCENIA PRZED ZABLOKOWANIEM0
 • KAMERA 3-OS. DLA POJ.Wł.
 • REGENERACJA ZDROWIAWł.
 • UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3DWł.
 • DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE5
 • POKAZUJ IMIONA WROGÓWWł.

Opis

TURNIR [clubkent.ru] Rules: No base rape, no ramming, no spawnkills, no steal vehicles, no insult, no camping from the red zone, aircraft maximum 20 kills!.

Zestaw map
Pustynia Bandar
Pancerna Tarcza
Dolina Śmierci
Linia kolejowa Kiasar
Operacja Brzeg Rzeki
Forteca Donia
Rurociąg Sabalan
Ziba Tower
Forteca Donia
Linia kolejowa Kiasar
Epicentrum
Bazar Talah
Zatoka Omańska
Góry Elburs
Ziba Tower
Przepra. przez Sekwanę
Złomowisko