Gra online

clubkent.ru * Old maps * All modes * For noobs

Wyspa Chark Szturm drużynowy

Graczy Ping Rankingowe Ust. wstępne Punkbuster Hasło
0 / 48 - ms Wł. Normalne Wył. Wył.
 • REGION Europa - Rosja
 • ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCYWył.
 • KUPONY ZESPOŁU %200
 • RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓWWł.
 • MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)100
 • POKAŻ MINIMAPĘWł.
 • POKAŻ HUDWł.
 • POJAZDYWł.
 • ODRODZENIE GRACZA (W %)100
 • WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)0
 • OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %100
 • UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIEWł.
 • KAMERA ZABÓJCYWł.
 • ZDROWIE GRACZA (W %)100
 • CZAS NIEPRZYTOMNOŚCI (W %)100
 • OGIEŃ WŁASNYWył.
 • WYRZUCENIA PRZED ZABLOKOWANIEM0
 • KAMERA 3-OS. DLA POJ.Wł.
 • REGENERACJA ZDROWIAWł.
 • UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3DWł.
 • DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE5
 • POKAZUJ IMIONA WROGÓWWł.

Opis

VIP, donate [clubkent.ru] Rules: No base rape, no ramming, no spawnkills, no steal vehicles, no insult, no camping from the red zone, aircraft maximum 20 kills!.

Zestaw map
Autostrada do Teheranu
Szczyt Demawendu
Kanały Nouszahr
Operacja Ognista Burza
Wyspa Chark
Kanały Nouszahr
Operacja Metro
Przepra. przez Sekwanę
Szczyt Demawendu
Wielki bazar
Autostrada do Teheranu
Wielki bazar
Kaspijska granica
Kanały Nouszahr
Operacja Ognista Burza
Kanały Nouszahr
Szczyt Demawendu
Kaspijska granica
Operacja Ognista Burza
Wielki bazar
Kaspijska granica