buli0722

Bądź skromny jako zwycięzca pogodny jako zwyciezony. 4 lata temu

Żołnierze

Battlefield 3