m1k1m0use

nawet 'śmiechłem' :D tak tak Dice, tak tak ... Hooah ! 6 lata temu
m1k1m0use udostępnia to tylko dla znajomych.