ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ
Tag: [3E] Fans: 20 Created: 2012-04-28
Founder
Leader
Leader

Platoon Presentation

ЭΙЄ

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ

ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ, ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΜΕΝΕ

ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜ ΚΟΜ

ΑΜΥΝΩ ΔΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ, ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΟΠΛΑ

ΓΑΙΑΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΟΥ ΔΙΔΟΜΕΝ, ΕΩΣ ΑΝ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΠΕΣΕΙΝ

ΟΥ ΦΕΙΣΟΜΕΘΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΥΜΩΝ, Ο ΤΟΛΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΝΙΚΑ!

Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ!


FOR CLANWAR CONTACT: keysersoze244 or eRReur_kiDDo
 

Platoon feed