Rapid Serenity
Tag: [RS] Fans: 33 Created: 2012-06-15

Platoon Presentation

RAPID SERENITY REGULATIONS

"EN"

Requirements

1. Minimum 100 hours of playtime
2. Kill/death ratio greater than or equal to 1.0 or other unique abilities
3. Collective effort and mutual cooperation
4. Mininum 2 played matches with at least 2 members who will verify your playing style and compliance with the rules

Rules

Each member of the clan must obey the following:

1. No quarrels, no insulting and discriminating other players
2. Always support and assist members of the clan - we operate as a team
3. Clan members should dress each in their own unique camo: List of camos that has already been taken will be provided on the clan site.
4. Each new member of the clan should greet others on the platoon feed and send an invitation to the rest of the platoon members, who are obliged to accept it
5. Each member must attend to at least one of the five consecutive arranged sparring
(sparring appointments will be announced on the platoon feed)
5. Comments and suggestions regarding sparring matches can be posted on the platoon feed
6. Failure to comply these rules will result in exclusion from the clan (members should pay attention to inappropriate behavior)

If you have any doubt about these rules, or you have an idea on how to develop regulations, contact the founder.

"PL"
Wymagania
1. Min. 100 godzin czasu gry
2. Stosunek zabić do zgonów większy bądź równy 1.0 lub inne unikalne umiejętności
3. Zespołowy charakter gry
4. Minimum 2 rozegrane mecze wśród co najmniej 2 członków, którzy zweryfikują styl gry i przestrzeganie zasad
Zasady
Każdy członek klanu musi bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
1. Nie wszczynamy kłótni, nie obrażamy i nie dyskryminujemy innych graczy
2. Zawsze wspieramy i pomagamy członkom klanu - działam jako drużyna
3. Członkowie klanu powinni ubierać się w swój własny unikalny dla każdego kamuflaż: List kamuflaży które już zostały wykorzystane będzie prezentowana na stronie klanu.
4. Każdy nowy członek klanu musi przywitać się na stronie klanu oraz wysłać zaproszenie do pozostałych osób w klanie, które mają obowiązek takie zaproszenie przyjąć
5. Każdy członek powinien stawić się na co najmniej jednym z pięciu kolejnych organizowanych sparringów ( terminy sparringów będą podawane na stronie plutonu )
6. Na stronie plutonu można zgłaszać uwagi oraz propozycje odnośnie sparringów
7. Nie przestrzeganie zasad będzie skutkowało wykluczeniem z klanu ( członkowie powinni zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania )

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie jakiejś zasady, bądź masz pomysł jak rozwinąć regulamin, skontaktuj się z założycielem.

V.1.2
1.Romulus_map – SPEC OPS BLACK - ODDZIAŁY SPECJALNE
2.Przemek1183 – URBAN PATTERN - MIEJSKI
3.Spawarapl – RANGER CAMO - RANGERSI
4.Wi3wiora38 – NAVY BLUE - MARYNARKA
5.Marst – DESERT KHAKI - PUSTYNNY
 

Platoon feed