Särskilda Op.gruppen
Tag: [SOG] Fans: 9 Created: 2012-09-05

Platoon Presentation

Särskilda operationsgruppen (SOG), är ett specialförband inom den svenska Battlefield 3-fronten som verkat sedan år 2012.

Special Operation Group (SOG), a special unit within the Swedish Battlefield 3-front which operated since 2012
 

Platoon feed