CrazyKunts!
Tag: [cKs] Fans: 4 Created: 2012-11-02
Founder
Leader

Platoon Presentation

Alla nya lägg till [cKs] som klan tag och adda "Kimpa1993" på ps3 :)

[cKs] = Clan Tag Add "Kimpa1993" on Ps3! :D
 

Platoon feed