Noric Order
Tag: [NO] Fans: 1 Created: 2012-01-24
Founder
Leader
Leader

Platoon Presentation

Motto: Alea Iacta Est
______________________________________________________________

The Noric Order is a group of objective and team-centric players.

Our values are tolerance, integrity, and cohesion.
Thus all members are expected to carry themselves in a befitting manner.
______________________________________________________________

Noric Order это группа объективных и командо-ориентированных игроков.

Наши ценности: толерантность, целостность и сплоченность.
Поэтому, все участники, как ожидается, ведут себя подобающим образом.
______________________________________________________________

Noric Order är grupp av målinriktade spelare med fokus på lagspel.

Våra värderingar är tolerans, integritet och gemenskap.
Därmed förväntas alla medlemmar att uppföra sig på ett lämpligt sätt.
 

Platoon feed