Kosovo Special Forces
Tag: [KSF] Fans: 21 Created: 2012-08-26
Founder
Leader
Leader

Platoon Presentation

Platooni më i madh i shqiptarëve te Kosovës në BF3.
Ky platoon bazohet mbi lojën në grup, ku objektivi kryesor është bashkpunimi, zbatimi i urdhërave dhe fitorja.
 

Platoon feed