-Future Gadget Lab-
Tag: [FGL] Web: Official website Fans: 31 Created: 2013-01-17
Founder
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader

Platoon Presentation

http://uploda.cc/img/img51592fd73e95a.png

-Lab member list-

No.001 Makise_Pudding (創設者)
No.002 jdkmlas1204
No.003 Age_Titor
No.004 Faris-Nyannyan
No.005 sutanmi-JPN
No.006 yukemeno
No.007 hori2015
No.008 tacosan21
No.009 arthurwinston
No.010 yaruki3percent
No.011 SisterBraun_2025
No.012 yashirokyoutou
No.013 denpunn_3606
No.014 Kirisame_Marisa
No.015 FH-Mikoto
No.016 cloeda
No.017 GGIEXa
No.018 aojiru
No.019 ko-ta_Mk-2
No.020 kazuto277
No.021 ganbangnow
No.022 nori_shor
No.023 Mavuri_Project
No.024 Hououin_Kyoma
No.025 R4IN_37e
No.026 Mo********nt (ラウンダーにより殺害)
No.027 girugassyu
No.028 Momijin
No.029 Ruka_Dagaotokoda
No.030 uemachi
No.031 keitask080924
No.032 ala721
No.033 Yamane39
No.034 ELOL1TA
No.035 li******09 (ラウンダーにより殺害)
No.036 REM1LIA_SCARLET
No.037 Lf0ur
No.038 Doctor_Nakabachi
No.039 Sakuya_Scarlet_S
No.040 DECO-EGG
No.041 Mikasa_Pudding
No.042 141_Mason
No.043 simaada
No.044 Rumyaaaaaaa
No.045 yokosa
No.046 kazu777470
No.047 sesameoil
No.048 Bellflare-07

TSサーバー
Server→naenae.jpn.ph Channel→FGL Pass→らぼめんに聞いてください

http://uploda.cc/img/img51592ed37cb93.png
 

Platoon feed

There are no more events to show