Ελεύθερον Το Εύψυχον
Tag: [ETE] Fans: 47 Created: 2013-07-28

Platoon Presentation

Το clan είναι ανοιχτό για όλους όμως δεν θέλουμε cheaters και καμπέρηδες. Παίξτε σκηρά αλλα δίκαια!
Για να γίνετε κανονικό μέλος βάλτε ETE για clan tag.
Καλά παιχνίδια!