üç harfliler
Tag: [PöH] Web: Official website Fans: 2 Created: 2016-09-25

Platoon Presentation

Büyük Hun imparatorluğu
Göktürk Kağanlığı
Avar Kağanlığı
Uygur Kağanlığı
Karahanlı Devleti
Gazne Devleti
Büyük Selçuklu Devleti
Osmanlı Devleti
Türkiye Cumhuriyeti
 

Platoon feed