SS_Guembro

Nawet nie można w pełni skrzydeł rozwinąć... 4 years ago