fikuss_cz

Premium
vsem bf makrarum do noveho roku 2014 at vam vsem upadnout pera vy kurvy..... 5 years ago

Soldiers

Battlefield 3


Latest Battle Reports

Favorite Battle Reports

K/D 4.13
K/D 3.33
K/D 3.23
K/D 4.17

Other games