norweg1995
norweg1995 udostępnia to tylko dla znajomych.

Żołnierze