[uNSq] Unbeatable Squad

...
 • Founder
 • Founder
 • Founder
 • Founder
 • Founder
 • Founder
 • Founder
 • Leader
 • Leader
 • Leader
 • Leader
 • Leader

View all Members (40)

Website: unsq.net.pl • Created: 2014-02-27
Rank
50

44,571,512 / 3,306,000

Score
44,571,512
Skill
652
K/D
1.700
Time
12778h 19m
INDIVIDUALLY STRONG
TOGETHER UNBEATABLE
Witamy w Plutonie Unbeatable Squad

Website: --> http://unsq.net.pl/ [unsq.net.pl]
Forum: --> http://board.unsq.net.pl/ [board.unsq.net.pl]
Unbeatable Squad EU Section - bit.ly/1nOF4MX


Youtube: --> http://bit.ly/1N2HNuC [bit.ly]
Facebook: --> https://www.facebook.com/UnbeatableSquad [facebook.com]
Twitter --> https://twitter.com/UnbeatableSquad [twitter.com]

===========================================================================

Unbeatalbe Squad jest plutonem zgranych i trzymających się razem żołnierzy, którzy granie w Battlefield traktują jako dobrą zabawę. To nietuzinkowi ludzie z dużą dozą poczucia humoru oraz pasją. Nasz skład to nie tylko wirtualny pluton lecz grupa przyjaciół spędzająca czas nie tylko przy komputerze.
Nie odbywamy żadnych treningów czy sparingów. W grze spędzamy sporo czasu, lecz bez przesady. Gra nie może bowiem zakłócać naszego życia prywatnego i dlatego nie mamy czasu na rozgrywki w ligach. Posiadamy swoje serwery i to na nich skupiamy naszą uwagę. Dążymy do tego, aby panowała na nich pozytywna atmosfera oraz aby nasi żołnierze jak i nowi gracze chętnie do nich dołączali.

===========================================================================

Teamspeak3: unsq.teamspeak.pl (16+)

http://www.tsviewer.com/promotion/dynamic_sig/sig.php/clan468x120_bf4/1064528.png [tsviewer.com]

Regulamin serwerów Regulations of servers: click ---> http://bit.ly/1LGssP0 [bit.ly]

Nasze serwery Battlefield 4 :

#1 link click --> http://bit.ly/1blnZTa [bit.ly]

http://cache.www.gametracker.com/server_info/108.61.112.122:30000/b_560_95_1.png [cache.www.gametracker.com]

(Informacje o trybach, ticketach, mapach , panujących zasadach czy też dostępnych komendach w grze znajdziecie po kliknięciu w link lub po dołączeniu na serwer)

===========================================================================


Administratorzy naszych serwerów zawsze mają rację. Jeśli uważasz inaczej to Twoja sprawa i tylko Twoja, nie nasza. Wchodzenie w jakiekolwiek dyskusje z administratorami bądź z członkami naszego plutonu, może skutkować usunięciem z serwera tymczasowo bądź też "permanentnie!"
Wykorzystuj chat w grze z rozwagą, zanim coś napiszesz zastanów się "TRZY RAZY" :)
Nie tolerujemy na naszych serwerach wyzwisk, płaczu, trollingu. Dotyczy to zarówno VOIP chatu.
Banujemy bez ostrzeżenia cheaterów, glitcherów.

Banujemy bez ostrzeżenia wszystkie próby rekrutacji do innych plutonów jak i również reklamowanie innych stron i serwerów na czacie naszych serwerów.

Admini :Wszyscy Dowódcy i Założyciele

W razie pytań dotyczących serwera jak: kicki, bany, podejrzenia o cheaterstwo kierować do któregoś z dowódców lub założycieli.


===========================================================================

PL: Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego zacnego grona zapoznaj się z poniższymi wymaganiami:
EN: If you are interested joining to our exquisite group refer to the following requirements:

Wymagania oraz obowiązki: / Requirements and responsibilities:

1) Wieku 18+ / Age 18+
2) Dobrego nastawienia do naszej drużyny oraz chęci do gry zespołowej na wyższym poziomie. / Good attitude to our team and willingness to team play at a higher level.
3) Szacunku oraz dobrego nastawienia do pozostałych członków ekipy. / Respect and good attitudes to other members of the team.
4) Dodanie do listy znajomych na Battlelogu, minimum naszych: Założycieli i Dowódców. / Adding to your friends on Battlelog, at least our: Founders and Commanders.
5) Posiadanie komunikatora Team Speak 3. / Having a communicator Teamspeak 3.
6) Przebywanie na TS podczas gry. / Staying on the TS during the game.
7) Obowiązkowe ustawienie naszego TAGa oraz używanie emblematu plutonowego. / Mandatory setting our TAG and the use emblem of our platoon.
8) Rejestracja oraz aktywne udzielanie się na forum klanowym http://board.unsq.net.pl [board.unsq.net.pl] / Registration and actively providing the forum clan http://board.unsq.net.pl/ [board.unsq.net.pl]
9) Pomoc w utrzymywaniu serwerów w Battlefield w jak największym zapełnieniu. /Helping in maintaining the servers in the Battlefield as much as possible full
10) Opłacanie miesięcznych składek (20 PLN minimum). / Paying monthly cash contributions (Euro 5 minimum)

CO OTRZYMASZ ? / WHAT DO YOU GET ?

1) Poznasz wiele ciekawych ludzi z pasją, na których można polegać. / You will meet many interesting people with passion, you can rely on.
2) Kilka serwerów do dyspozycji w BATTLEFIELD 4 oraz publiczny serwer TEAMSPEAK 3. / Few servers available in public BATTLEFIELD 4 and TeamSpeak 3 Server.
3) Stronę http://www.unsq.net.pl [unsq.net.pl] z forum do dyspozycji. / Website http://www.unsq.net.pl [unsq.net.pl] with forum page to disposal.
4) „Vip slot” tzn: dołączanie do naszych serwerów bez kolejek. / "Vip slot", it means: attach to our servers without queues.
5) Dodanie do „whitelist” czyli odporność na teambalancera oraz odporność na komendy: !punish, !votekick, !voteban i wiele innych przywilejów. / Adding to "whitelist" You will be resistance of teambalancer plugin and resistance to commands:! Punish,! Votekick,! Voteban and many other privileges.

(NIE POSZUKUJEMY NIEDZIELNYCH GRACZY ! ! ! ) / (WE'RE NOT LOOKING CASUAL PLAYERS!!!)
http://www.lacantine-brest.net/wp-content/uploads/2014/02/sam-weneedyou.jpg [lacantine-brest.net]
Żołnierzu jeżeli akceptujesz powyższe warunki, to zapraszamy w nasze szeregi ! / Soldier if you accept the above conditions, you are welcome in our ranks!

UWAGA ! Dotyczy każdego klanowicza ! ! ! / ATTETION ! It applies to any clan member ! ! !

Brak aktywnośći lub brak opłat może spowodować wyrzuceniem z plutonu. / No activity or duties may cause throwing of our platoon.

* Poszukujemy również osób do administrowania naszych serwerów, jeżeli kiedykolwiek liznąłeś administracji w serii Battlefield i posiadasz umiejętności w obsłudze serwera z rconNET.de to nasz pluton * uNSq * daje Ci taką możliwość!

* We are also looking people to administer our servers, if you were ever a admin in the Battlefield series and have the skills to operate a server with rconNET.de so our platoon * uNSq * gives you such an opportunity!

Kontakt: / Contact unsq2013@gmail.com
Chcesz do Nas dołączyć ? Dodaj jednego z dowódców plutonu na battlelogu do znajomych lub wejdź na TeamSpeak3 (unsq.teamspeak.pl ) i zapytaj o więcej szczegółów.
Do you want to join us? Add one of the platoon commanders on battlelogu to friends or go to TeamSpeak3 (unsq.teamspeak.pl) and ask for more details.

uNSq 15.12.2013Public

### Informacja dla kupujących vipslot na naszych serwerach:
-Sposoby płatności
1) Przelew na Paypal: fozttzor@gmail.com
2) Przelew na Paypal klanowy www.gameservers.com/clanpay/?clanid=b19f14779d8013591d4c62809c077338
3) Przelew na konto bankowe (Opcja tylko dla osób posiadających Polskie konto bankowe) Numer konta: 22 2490 1044 0000 4200 9388 6322

Cena za VIPSLOT + WHITELIST to 8.00 zł lub 2.00 euro na miesiąc za 4 serwery.
W chwili otrzymania wpłaty gracz zostaje dodany do vipslot oraz whitelist na naszych serwerach.

Jeśli masz jakieś pytania dodaj mnie do znajomych na Battlelog: fOztt.

====================================================================

### Information for buyers vipslot on our servers:
-Options of payments
1) Transfer to Paypal: fozttzor@gmail.com
2) Transfer to Paypal clan www.gameservers.com/clanpay/?clanid=b19f14779d8013591d4c62809c077338
3) Transfer to a bank account (only option for people with Polish bank account) Account number: 22 2490 1044 0000 4200 9388 6322

Price for VIPSLOT + WHITELIST is 8.00 zł, or 2.00 euros a month for 4 servers.
On receipt of payment the player is added to the vipslot and whitelist on our servers.

If you have any questions add me to your friends on Battlelog: fOztt.
4 years ago • 3 likes
You don't have access to write comments
WYGRAJ VIPSLOTA!!! WIN THE VIPSLOT FREE!!!

Uwaga ogłaszamy konkursik, który jeśli będzie zainteresowanie zostanie na stałe wdrożony na nasze serwery!
Bawimy się na serwerach 1, 2 oraz 3: Trzech Graczy którzy będą pierwsi w tabeli " !stats " z poza naszego plutonu wygrywa VIPSLOTA na kolejny miesiąc na 3 serwery!!! Liczymy od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego! Powodzenia żołnierze !

Wygranych proszę o zgłoszenie się do: fOztt lub l_Boski_Roman_l lub Beny_Lbn lub _Polski_Martin lub Sniegu26 na Battlelog'u.

================= http://www.unsq.net.pl/rank/ [unsq.net.pl] =====================

Attention our platoon announces a competition, if will be interest of others It will be implemented on a permanent basis on our servers!
We started at servers 1, 2 and 3: Three players who will be first in the table " !stats " from outside of our platoon win the VIPSLOT for next month on the 3 our servers!!! We are counting from the first day each month! Good Luck soldiers!

The winnings players please msg to: fOztt or l_Boski_Roman_l or Beny_Lbn or _Polski_Martin or Sniegu26 on the Battlelog.
4 years ago • 2 likes
You don't have access to write comments