Mr_Tactics_pl63

Latest login: Poland Poland

Presentation

Woj­na nig­dy nie kończy się dla tych, co walczyli.
Woj­na oduczyła nas wielu rzeczy, których nas uczono.
Na woj­nie na­wet przy naj­lep­szej tak­ty­ce de­cydu­je odwaga.
Na woj­nie wiel­kie wy­darze­nia by­wają wy­nikiem błahych przyczyn
Pod­czas woj­ny nicze­go nie na­leży lekceważyć

6 Friends