100-year-old Finland
Tag: [100] Fans: 33 Erstellt: 06.12.2017

Platoon-Präsentation

https://i.imgur.com/asqq6km.jpg

Suomesta tuli itsenäinen valtio 6. joulukuuta 1917. Valtio syntyi suomalaisten omasta tahdosta ja pitkäjänteisen työn seurauksena. Vaikeista ajoista huolimatta suomalaiset ovat kohta sata vuotta rakentaneet omaa maataan ja päättäneet asioista yhdessä. Nyt suomalaiset vievät maansa uudelle vuosisadalle sisulla ja sydämellä.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vaalii Suomen vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa tarjoamalla suomalaisille ja Suomen ystäville monipuolista ja kansainvälistä ohjelmaa sekä Suomessa että maailmalla. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.


Finland became an independent state on December 6, 1917. The state was born of Finland's own will and long-term work. Despite the difficult times, the fins have built their own country for hundreds of years and have decided on things together. Now the fins take their land for a new century with a bush and a heart.

The centennial year of Finnish independence 2017 is the most important anniversary of our generation. It will maintain Finland's strengths, such as equality and democracy, by offering Finnish and Finnish friends a diverse and international program in Finland and the whole world. The anniversary gives the opportunity to understand the past, to experience the year together and to shape Finland's future.

https://i.imgur.com/CIJdGIl.jpg
 

Platoon-Feed

Keine Ereignisse zum Anzeigen vorhanden