KUVA-Yİ MİLLİYE
Tag: [TÜRK] Fans: 0 Created: 2015-11-17

Platoon Presentation

Liberty or death!
Ya istiklâl ya ölüm!

Bravery, Honor, Freedom, Turkism
Yiğitlik, Onur, Özgürlük, Türkçülük

Yüksel Türk ! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.

Taş kırılır, tunç erir. ama Türklük ebedidir.

Bu ülke, tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.
 

Platoon feed

There are no more events to show