TaRcZoWnIcY
Tag: [4529] Fans: 16 Created: 2012-12-25
Founder
Leader
Leader
Leader
Leader

Platoon PresentationW.K - Wydział Kierowców
W.P- Wydział Pilotów
W.S 1 -Wydział Snajperski
W.P- Wydział Pancerny
W.T 1 - Wydział Techniku
W.S 2 - Wydział Szturmowców
W.W 1- Wydział Wsparcia
W.W 2- Wydział Wodny
W.N-WYDZIAŁ NOŻOWNIKÓW
W.H-WYDZIAŁ HARDKORÓW
Można Wybrać 1 Wydział
ZASADY:
1. Nie Wolno Wyzywać Żołnierzy
2. Nie Prosić o Moda Plutonu
3. Nie Zmieniać Emblematu Plutonu
Miłego Grania
 

Platoon feed