Indonesia™
Tag: [INDO] Fans: 20 Created: 2014-10-22

Platoon Presentation

~* Selamat datang di Indonesia™ platoon *~

Rules :
- Dilarang bad word.
- Dilarang SARA.
- Dilarang SPAM.
- Saling menghargai satu sama lain.
- Saling mengormati satu sama lain.
- Saling bekerja sama.
- Dilarang dendam satu sama lain.

Apabila ada yang melanggar Rules, maka akan di kenakan warning. Jika anda telah di kenakan warning sebanyak 3x, maka tidak segan - segan kami mengeluarkan anda dari platoon ini.

Terima kasih telah mentaati Rules. platoon ini bukan hotel yang bisa keluar masuk, jika anda keluar platoon maka tidak akan di terima kembali di platoon ini.

Regards, Founder
 

Platoon feed