3XaCtt

Premium
Readyyyyyyyyyyyyyy 5 years ago

Soldiers

Battlefield 3


Latest Battle Reports

Favorite Battle Reports

K/D 0.46
K/D 0.0
K/D 1.61
K/D 1.31
K/D 3.29

Other games