☣Loża Szyderców☣
Tag: [FcKU] Web: Official website Fans: 11 Created: 2013-05-26

Platoon Presentation

Zbiórka poszczególnych ludzi bez ksztu kłamstawa,nienawiści,dwulicowości oraz szydzących z ludzi o ograniczonej mentalności i pajaców którzy nas zewsząd otaczają☑
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Pa­radoks życia po­lega na tym, że w tym pełnym obłudy i zakłama­nia świecie jest jeszcze miej­sce na praw­dziwą przy­jaźń, gdzie można poz­wo­lić so­bie na szcze­rość i bez­gra­niczne zaufa­nie dru­giemu człowiekowi"☑
 

Platoon feed

There are no more events to show