KUVA-Yİ MİLLİYE
Tag: [TÜRK] Fans: 0 Created: 2015-11-17

Platoon Presentation

Liberty or death!
Ya istiklâl ya ölüm!

Bravery, Honor, Freedom, Turkism
Yiğitlik, Onur, Özgürlük, Türkçülük

Yüksel Türk ! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.

Taş kırılır, tunç erir. ama Türklük ebedidir.

Bu ülke, tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.
 

Platoon feed