NarodoweSiłyRezerwowe
Tag: [NSR] Fani: 3 Stworzono: 15.03.2012
Założyciel
Dowódca

Prezentacja plutonu

1. Kto tworzy Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)?
Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

2. Gdzie należy zgłosić się, aby zostać żołnierzem NSR?
Aby zostać żołnierzem NSR należy po prostu złożyć prośbę o dołączenie do plutonu.
 

Informacje z plutonu

Nie ma więcej wydarzeń