PARTYZANCI
Tag: [1944] Sieć: Strona oficjalna Fani: 33 Stworzono: 25.06.2013
Założyciel
Dowódca
Dowódca

Prezentacja plutonu

Celem założenia plutonu jest zrzeszenie aktywnych graczy preferujących grę drużynową i taktyczną.

Informacje na temat regulaminu obowiązującego w plutonie do uzyskania u dowódców.

Zgłoszenia do plutonu należy kierować bezpośrednio do dowódców bądź poprzez wpis na ścianie plutonu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji po przejściu wstępnej procedury kwalifikacyjnej.

Informacje na temat ustawień serwera, treningów i rozgrywek dostępne dla pełnoprawnych członków plutonu.
Pełnoprawny członek naszego plutonu ( partyzant ) otrzymuje tag naszego plutonu ( 1944 ) co wiążę się z wieloma przywilejami jak i obowiązkami.


- ma prawo nosić nasz tag plutonu, którego nie wolno mu zmieniać ( drugiej legii cudzoziemskiej nie zamierzamy tworzyć ).

- ma całkowity dostęp do naszego forum plutonu

- ma możliwość wpływu na charakter i działanie plutonu poprzez różnego typu głosowania ( np, głosowanie na zestaw map na serwerze ).

- jest brany pod uwagę przy doborze wyjściowego składu na mecz / sparring

- w miarę możliwości podczas treningów taktycznych gra po stronie partyzantów.

Pełnoprawni członkowie plutonu PARTYZANCI są odpowiedzialni za stworzenie silnej i zgranej ekipy. Każdy partyzant powinien zaakceptować swoją przynależność do plutonu i utożsamiać się z nim. Nie potrzebujemy w naszych szeregach grzecznych chłopców. Partyzant powinien być asertywny, szczery do bólu i zdecydowany w działaniu. Każdy w miarę swoich możliwości powinien starać się zrobić jak najwięcej dla dobra plutonu i szanować innych członków. Obowiązkiem wynikającym w przynależności jest aktywne uczestnictwo w życiu plutonu, biorąc pod uwagę oczywiście, życie prywatne, zawodowe i wypadki losowe. Główną cechą plutonu jest gra taktyczna według ciągle rozwijającej się taktyki. Obowiązkiem partyzanta jest gra zespołowa według taktyki i dbanie o jak najlepsze zgranie się ze swoją drużyną. Status pełnoprawnego członka plutonu można utracić poprzez nie wywiązywanie się z oczekiwań jakie są stawiane przed partyzantem. O utracie statusu decyduje grupa lub dowództwo. Status partyzanta można odzyskać.
Wszystkich, których zniesmaczył, rozśmieszył bądź zadziwił opis pełnoprawnego partyzanta plutonu zapraszamy do grona zwykłych członków i wspólnej zabawy na naszym serwerze. Z poważaniem Kadra Dowódcza.

Osiągnięcia plutonu :

Metro Cup - 5 miejsce.
 

Informacje z plutonu

Nie ma więcej wydarzeń