ιᴍᴍoʀᴛᴀʟ
Tag: [ιʟ] Fani: 12 Stworzono: 17.08.2013

Prezentacja plutonu

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ʙᴇ ιᴍᴍoʀᴛᴀʟ oʀ ʙᴇ ᴅowɴ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ʀᴇᴄʀᴜᴛᴇᴍᴇɴᴛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

oɴ [ - ] oғғ [✔]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ᴍᴇᴍʙʀᴇs oғғιᴄιᴇʟs ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ιᴍᴍoʀᴛᴀʟ_ɴᴀvʏ

ιᴍᴍoʀᴛᴀʟ_ʜᴜɴᴛᴇʀ

ιᴍᴍoʀᴛᴀʟ_ɢʜosᴛ

ιᴍᴍoʀᴛᴀʟ_ʜoʀɴᴇᴛ oғғ nous a quitté car nos membres sont homophobes .

ιᴍᴍoʀᴛᴀʟ_sʜooᴛᴇʀ

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ᴊoᴜᴇᴜʀs ᴇɴ ᴛᴇsᴛ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

_


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ᴘᴀʟᴍᴀʀᴇs ( ᴘosᴛ ᴊᴜιɴ 2013) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ᴛ4 :
[ιʟ] 4-0 [sᴘᴢ]
[ιʟ] 4-0 [sᴄᴛ]
[ιʟ] 3-1 [ᴜsɴ]
[ιʟ] 0-4 [ᴘʀɢx]
[ιʟ] 4-0 [ᴜɴιv]
[ιʟ] 3-1 [ɴᴇxᴛ]
[ιʟ] 4-0 [ᴘʟɢᴅ]

T5 :
[ιʟ] 0-2 [ʟɴᴛĸ]
[ιʟ] 2-0 [sĸᴢ]
[ιʟ] 2-0 [ιs1]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ʟιᴇɴs ᴜᴛιʟᴇs ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ʟιᴇɴs ᴜᴛιʟᴇs :

ᴛ4:
http://www.consoles.net/fr/bf3-ps3/4on4/ladder/leagueinfo/

ᴛ5:
http://www.consoles.net/fr/bf3-ps3/5on5/ladder/leagueinfo/

ᴅιvᴇʀs:
http://www.origin.com/us/change-id


ᴄᴇᴛᴛᴇ ᴛᴇᴀᴍ ᴇsᴛ ᴜɴᴇ ᴄoᴍᴘʟᴇᴛᴇ ᴄʀᴇᴇᴇ ʟᴇ 09/04/2012 ᴍᴜɴιᴛ ᴅᴇ ᴊoᴜᴇᴜʀs ᴀᴄᴛιғs , ғιᴅᴇʟᴇs ᴇᴛ sᴇʀιᴇᴜx .
 

Informacje z plutonu

Nie ma więcej wydarzeń