POLSKIE PLUTONY
Tag: [----] Sieć: Strona oficjalna Fani: 116 Stworzono: 18.11.2011
Założyciel
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca
Dowódca

Informacje z plutonu

Nie ma więcej wydarzeń