TIER1 POLAND
Tag: [T1PL] Fani: 17 Stworzono: 26.05.2012

Prezentacja plutonu

-REGULAMIN- .-Obowiązkowa zmiana tagu na T1PL(nowi rekruci ustawiają tag t1pl, na duży muszą sobie zasłużyć) .-Wiek minimum 18lat (zdarzają się wyjątki) .-Koniecznie sprzęt do komunikacji .-Członkowie plutonu zobowiązani są dodać na listę znajomych PSN wszystkich ludzi z plutonu .-Grać zespołowo i dobrze się bawić .-Aktywność,nie chcemy w plutonie nieaktywnych graczy, więc jeśli masz zamiar dołączyć i zostać biernym członkiem plutonu to daj sobie spokój bo i tak zostaniesz wyrzucony .-Należy obowiązkowo powiadomić na ścianie plutonu o każdej dłuższej nieobecności (by nie zostać uznanym za nieaktywnego),-obowiązkowe odwiedzenie strony battlelog po każdym zalogowaniu się do PSN
 

Informacje z plutonu

Nie ma więcej wydarzeń