Gra online

The Banana Republic - The best server maybe ever!

Przepra. przez Sekwanę Duży podbój •

Graczy Ping Rankingowe Ust. wstępne Punkbuster Hasło
60 / 64 - ms Wł. Normalne Wł. Wył.
 • REGION Europa - Niemcy
 • ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCYWył.
 • KUPONY ZESPOŁU %300
 • RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓWWł.
 • MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)100
 • POKAŻ MINIMAPĘWł.
 • POKAŻ HUDWł.
 • POJAZDYWł.
 • ODRODZENIE GRACZA (W %)100
 • WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)84000
 • OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %100
 • UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIEWł.
 • KAMERA ZABÓJCYWł.
 • ZDROWIE GRACZA (W %)100
 • CZAS NIEPRZYTOMNOŚCI (W %)100
 • OGIEŃ WŁASNYWył.
 • WYRZUCENIA PRZED ZABLOKOWANIEM0
 • KAMERA 3-OS. DLA POJ.Wł.
 • REGENERACJA ZDROWIAWł.
 • UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3DWł.
 • DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE5
 • POKAZUJ IMIONA WROGÓWWł.

Opis

Forum: https://cheatcatchersguild.guildtag.com [cheatcatchersguild.guildtag.com] Discord: https://discord.gg/FWyThq4tnf [discord.gg]

Zestaw map
Wielki bazar
Operacja Metro
Przepra. przez Sekwanę
Autostrada do Teheranu
Kaspijska granica
Operacja Ognista Burza
Szczyt Demawendu
Kanały Nouszahr
Forteca Donia
Wyspa Chark
Zatoka Omańska
Pustynia Bandar
Góry Elburs
Pancerna Tarcza
Dolina Śmierci
Monolit Markaz
Pałac Azadi
Epicentrum
Operacja Brzeg Rzeki