Gra online

The Banana Republic - The best server maybe ever!

Epicentrum Duży podbój •

Graczy Ping Rankingowe Ust. wstępne Punkbuster Hasło
27 / 64 - ms Wł. Normalne Wł. Wył.
 • REGION Europa - Niemcy
 • ODR. TYLKO PRZY DOWÓDCYWył.
 • KUPONY ZESPOŁU %300
 • RÓWNOWAŻENIE ZESPOŁÓWWł.
 • MOD. OBRAŻEŃ OD NABOJÓW (W %)100
 • POKAŻ MINIMAPĘWł.
 • POKAŻ HUDWł.
 • POJAZDYWł.
 • ODRODZENIE GRACZA (W %)100
 • WYRZUĆ ZA NIEAKT. PO (SEK.)84000
 • OPÓŹNIENIE ODRODZENIA POJ. %100
 • UŻ. DOSTRZ. NA MINIMAPIEWł.
 • KAMERA ZABÓJCYWł.
 • ZDROWIE GRACZA (W %)100
 • CZAS NIEPRZYTOMNOŚCI (W %)100
 • OGIEŃ WŁASNYWył.
 • WYRZUCENIA PRZED ZABLOKOWANIEM0
 • KAMERA 3-OS. DLA POJ.Wł.
 • REGENERACJA ZDROWIAWł.
 • UŻYWAJ DOSTRZEGANIA 3DWł.
 • DOPUSZCZ. ZABÓJSTWA W ZESPOLE5
 • POKAZUJ IMIONA WROGÓWWł.
Zestaw map
Wielki bazar
Przepra. przez Sekwanę
Pałac Azadi
Operacja Ognista Burza
Szczyt Demawendu
Wyspa Chark
Monolit Markaz
Kanały Nouszahr
Operacja Metro
Rurociąg Sabalan
Epicentrum
Kaspijska granica
Autostrada do Teheranu
Dolina Śmierci
Zatoka Omańska
Pancerna Tarcza
Operacja Brzeg Rzeki
Pustynia Bandar