Kowall007

,,Bolało'' wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone ,,MR.C4'' 9 lata temu
Kowall007 udostępnia to tylko dla znajomych.