ΛΑΜΔΑ
Tag: [AIMA] Fans: 39 Created: 2012-01-17
Founder
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader

Platoon Presentation

Κανένας κανόνας...είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ! Εδώ όλοι είναι αρχηγοί...όπως θα' πρεπε να είναι και στη ζωή...
 

Platoon feed