Nejčtenější

Poslední novinky

Plány pro Battlefield 1: Nový obsah a oslavy

před 2 roky
3

Doufáme, že jste si poslední Battlefest patřičně užili a že už jste začali objevovat taje východní fronty v herním rozšíření Battlefield 1 In the Name of the Tsar.

Battlefield 1 má ale další velké plány. Na obzoru je třetí herní rozšíření, řada herních akcí, obsahové aktualizace a další oslavy. Čtěte dál, co nás všechno ještě čeká.

Připravte se na příchod datadisku Battlefield 1 Turning Tides
Už v prosinci můžete ovládnout moře, vzduch i zemi ve třetím herním rozšíření Battlefield 1 Turning Tides. Protože tentokrát pozornost obrátíme k námořním operacím, čeká vás mimo jiné smělý námořní nájezd na Zeebrugge nebo bitva o Gallipoli a nová hratelná frakce britské námořní pěchoty. Samozřejmostí jsou nové mapy, zbraně a další obsah tematicky související s obojživelnými operacemi první světové války.

O herním rozšíření Battlefield 1 Turning Tides a dalším rozšiřujícím obsahu se můžete dozvědět více

Akce pořádané u příležitosti oslav výročí série Battlefield
Ačkoliv hledíme do budoucnosti, už brzy nadejde příležitost k malému ohlédnutí zpět v čase. Nejenže se blíží první výročí Battlefieldu 1 – značka Battlefield nadto oslaví už své 15. narozeniny. Přirozeně chceme oslavovat ve společnosti naší komunity.

Ve dnech 12.–16. října vás v Battlefieldu 1 čekají jedinečné výroční akce a dárky. Přijďte si vyzvednout svoji výroční psí známku a vystavte ji všem hrdě na odiv.

Nové operace v listopadu
Na začátku listopadu dalšími variantami rozšíříme už teď oblíbený režim Operations. Pod názvem Operation Campaigns se skrývá nový herní mód, který na stávajícím principu frontových bojů mezi útočníky a obránci vystaví nový herní systém sestávající z propojení více operací s novými unikátními odměnami.

První z těchto kampaní se bude jmenovat Eastern Storm. Propojí dvě operace z datadisku Battlefield 1 In the Name of the Tsar: Brusilov Offensive a Red Tide. Eastern Storm bude k dispozici pro majitele předplatného Battlefield 1 Premium Pass (nebo jako součást herního rozšíření Battlefield 1 In the Name of the Tsar.)

O něco později v listopadu navážeme kampaní Fall of Empires, ve které dáme dohromady operace ze základní hry Iron Walls a Conquer Hell. Další kampaně přijdou později.

Cílem je získáním dostatečného skóre dokončit aktivní kampaň dřív, než bude uzavřena. Odměnou za každou dokončenou kampaň bude speciální battlepack. První úspěšně dokončenou kampaní si zároveň vybojujete záznam v kodexu Operation Campaigns. Aktivní kampaň můžete dokončit kolikrát chcete.

Ti nejpozornější z vás zaznamenali, že jsme spuštění módu Operation Campaigns posunuli z října na listopad. Jednoduše chceme mít jistotu, že vám předkládáme skutečně kvalitní herní zážitek. Děkujeme za trpělivost.

Opravy chyb v rámci říjnové aktualizace
V souladu s plánem vydávání měsíčních aktualizací pro Battlefield 1 brzy přijde na řadu ta říjnová. Dočkáte se drobných úprav herního prostředí, nových psích známek a nového herního nastavení.

Přehled všech změn je uveden na stránce aktualizací.

Díky za váš zájem pokračovat s námi na další cestě. A zvláštní díky patří všem, kteří s námi strávil první rok na bojištích Battlefieldu 1 – ať je i další rok plný jedinečných herních momentů, které přináší jedině Battlefield!

Blíží se revoluce: zapojte se do letních misí

před 2 roky
5

Revoluce přichází. Ještě předtím jsme však pro vás připravili letní mise Battlefieldu 1. Tyto mise jsou součástí ucelené série výzev, v nichž musíte prokázat, že jste týmovým hráčem a že se řídíte heslem „PFTO“.

Za splnění každé mise získáte úžasnou psí známku a zkušenostní bonusy pro družstvo. Uspějete-li ve všech třech, odnesete si exkluzivní zbraň pro boj zblízka: nůž LVC Arditi. A to není vše, ještě obdržíte další odměnu, kterou si prozatím necháme pro sebe…

První letní mise nese název Call to Action. Vaším úkolem bude dokončit a vyhrát tři kompletní hry v režimu Operations. Mise je aktivní v době od 15. do 23. července.

Pokud se vám podaří dokončit misi včas, obdržíte psí známku Call to Action (31. července) a zkušenostní bonus pro družstvo (podmínkou je přihlášení mezi 23. a 30. červencem).

Přicházejí čety

před 2 roky
2

Spojte síly s ostatními. Dnes do Battlefieldu 1 v první vlně zavádíme novou funkci čet. Je to prvek, o který mnozí z vás žádali, a my máme radost, že vám přání konečně můžeme splnit. V této úvodní fázi se zatím soustředíme na to nejzákladnější, co k četám patří, jako je třeba značka čet, a tento základ budeme nadále rozvíjet a rozšiřovat dalšími nadstavbami.

Níže najdete přehled funkcí, které budou v této počáteční fázi dostupné:

Zakládání a správa – četu může založit kdokoliv, ale každý hráč může najednou a v jednu chvíli zastávat jen jednu funkci generála, což je výchozí a nejvyšší role zakladatele čety. Při zakládání čety nastavujete i následující údaje:

 • Název – povinný údaj o délce 3–24 znaků. Názvy se mohou opakovat a nejsou jedinečné, ale použití některých výrazů může být omezeno zásahem shůry – konkrétně filtrem, který sleduje používání vulgárních a nevhodných slov.
 • Značka – další povinný údaj o délce 1–4 alfanumerických znaků. Značky se mohou opakovat a nejsou jedinečné, ale opět podléhají schválení naším filtrem vulgárních a nevhodných slov.
 • Popis – volitelný údaj o délce maximálně 256 znaků. Svoji četu popište tak, jak uznáte za vhodné. Opět platí, že systém nepovolí použití vulgarit a nevhodných výrazů.
 • Emblém – emblém pro četu si můžete vybrat ze svojí osobní galerie emblémů. Emblém se do čety jen „zkopíruje“, to znamená, že pokud později svůj osobní emblém změníte, změna se na emblému čety neprojeví.
 • Typ přístupu – zde nastavíte, zda a jak se ostatní hráči k vaší četě mohou připojit.
  • Otevřená – do čety může vstoupit kdokoliv a kdykoliv.
  • Na žádost – každý hráč může požádat o vstup a jeho žádost přijímají či odmítají členové s příslušným oprávněním.
  • Uzavřená – do této čety nemůže vstoupit nikdo další.

Kterékoliv z těchto nastavení lze kdykoliv později změnit, pokud má daný člen čety příslušné oprávnění.

 • Generál – nejvyšší hodnost, kterou může v jedné četě zastávat vždy jen jeden hráč. Tato hodnost je automaticky přidělena zakladateli čety, ale později ji lze převést na kohokoliv dalšího, přičemž převedení hodnosti je povinné v případě, že generál četu opustí. Generál má přístup k veškerým nastavením (včetně změny názvu či značky) a může také četu rozpustit.
 • Plukovník – druhá nejvyšší hodnost s přístupem k většině administrátorských nástrojů, včetně změny popisu, úpravy emblému a změny typu přístupu. Ve většině situací plukovník může generála bez potíží zastupovat.
 • Poručík – nejnižší hodnost s administrátorskými právy. Mezi jejich hlavní povinnosti bude patřit přijímání či odmítání žádostí o vstup, pokud četa tyto žádosti přijímá, a dále mohou k četě napojit pronajaté servery.
 • Vojín – počáteční hodnost všech nových členů. Tato hodnost neuděluje žádná oprávnění kromě jednoduchého faktu, že se stáváte členem čety, kterou teď budete zastupovat, a můžete se snadno připojovat k hrám ostatních členů. Obecně platí, že každý člen může povyšovat ostatní hráče na hodnost o jeden stupeň nižší, než má on sám, a degradovat nebo vylučovat členy, kteří mají opět minimálně o jeden stupeň nižší hodnost. Všechna oprávnění se navíc přenášejí na vyšší hodnost, takže při povýšení vám zůstávají všechna správcovská práva, která jste měli doposud.
 • Vyhledávání a vstup do čety – základním principem čet je společná hra. V oddíle „Najít četu“ uvidíte seznam doporučených čet, jež budou založené primárně na četách, které zastupují vaši přátelé. Jakmile si najdete svoji vysněnou četu, poznáte podle typu přístupu, jak obtížné (nebo snadné) bude se k ní připojit. Možná budete mít štěstí a četa bude otevřená novým členům. Anebo budete mít smůlu a četa bude uzavřená.
 • Zastupování čety a společná hra – pro mnoho hráčů je vědomí, že mohou s hrdostí zastupovat svoji četu, důležitou součástí prožitku ze hry, a proto jsme se celý proces snažili udělat co nejjednodušší, nejplynulejší a obecně prostě co nejatraktivnější. V prvé řadě platí, že v jednu chvíli můžete zastupovat vždy jen jednu četu (ale můžete si také zvolit, že nechcete zastupovat žádnou). „Zastupování“ je volba, kterou můžete podle potřeby zapnout a vypnout bez dopadu na vaše členství a hodnost v četě. Pokud se rozhodnete zastupovat některou z čet, její značka se automaticky objeví před vaším jménem a na místě vašeho osobního emblému se zobrazí emblém čety. Vzdáváte se tak svého osobního emblému, což má vyjadřovat skutečnost, že jste ochotni svou četu zastupovat se vším všudy.

Kromě toho, že se u vašeho vojáka bude zobrazovat značka a emblém čety, si všimnete ještě jedné změny: pokud naplníte družstvo členy stejné čety, bude automaticky pojmenované po ní. Pokud dále vaše zastupovaná četa přispěje největším procentem k obsazení vlajky (podmínkou je přítomnost alespoň dvou členů), ukáže se na stožáru vlajky praporek s emblémem vaší čety. Ať máte být na co hrdí.

Aktuálně platí limit 100 členů na jednu četu – pokud má vaše skupina více členů, doporučujeme založit více čet se stejným názvem, značkou a emblémem i popisem, přičemž jeden hráč může být najednou členem 10 čet. Zahrnuje to i nevyřízené žádosti o vstup: pokud jste členem 8 čet a požádáte o vstup do dalších 2, nebudete moci vstoupit do žádné další, dokud se žádosti nevyřídí nebo dokud je neodvoláte. Do budoucna zvážíme možnost navýšení těchto limitů.

Jednou z oblastí, na kterou jsme se soustředili, je zjednodušení společné hry s přáteli a známými, a proto jako člen čety vždy vidíte, kde ostatní členové hrají, a můžete se k nim připojit.

Co Nás Čeká V Battlefieldu 1

před 2 roky
0

Battlefield 1 nabízí pořád víc a víc fantastické akční zábavy.Pozitivní odezva na Battlefield 1 They Shall Not Pass nás ohromně těšíZa tímto herním rozšířením je hodně práce a úsilí a o to větší máme radost, že se vám líbí stejně jako nám. A to je teprve začátek!

Tady je stručné nahlédnutí do blízké budoucnosti.

Měsíční aktualizace Battlefieldu 1

Naším cílem je připravit pro vás za každých okolností v Battlefieldu 1 co nejlepší herní zážitek. Prozatím jsme tak činili prostřednictvím velkých sezónních patchů. Vzhledem k tomu, co všechno máme pro Battlefield 1 v plánu, jsme se rozhodli přejít na systém měsíčních aktualizací. Tato frekvence nám umožní přinášet více vyžádaných změn rychleji než dosud.

Pocit, že vaše ohlasy a připomínky můžeme pohotově proměnit v konkrétní, náležitě otestované změny ve hře, je pro nás samotné velmi důležitý. Posílí se tedy role komunitního testovacího prostředí, aby mohly i vaše nápady přispět k dalšímu vylepšení vaší oblíbené hry.

Přicházejí čety

A když už jsme zmínili aktualizace, za rohem je ta velká jarní. Obsahuje jednu z nejočekávanějších herní funkcí: čety. Konečně se tedy dočkáte možnosti organizovat lépe společné akce a zápasy, plánovat spolu blesková vítězství a fungovat prostě jako jeden velký tým. Další podrobnosti o četách a jarní aktualizaci přineseme brzy.

Úpravy a vylepšení režimu Operations

Ani během příprav budoucího obsahu vám samozřejmě nepřestáváme naslouchat. Zdaleka jsme ještě nedosáhli naší vytoužené mety, kterou je co možná nejplynulejší a bezproblémový chod hry. Květnovou aktualizaci tedy věnujeme drobným změnám s cílem zjednodušit vám trochu pobyt na bojištích Battlefieldu 1.

Do toho zapadá snaha zefektivnit průběh a spouštění her (zejména v případě Operations) a vypořádat se s některými nedostatky tak, aby byla hra do budoucna spravedlivější a lépe vyvážená. Vývojářský tým dále pracuje na úpravách programu pronájmu serverů, které bychom měli vydat co nejdříve.

Nová herní rozšíření pro Battlefield 1

O budoucnosti Battlefieldu 1 nemůžeme mluvit bez zmínky o chystaných rozšiřujících balíčcích. Každý je samozřejmě po okraj plný nových map zbraní, bojových strojů a herních režimů. Je toho tolik, co vám z první světové války ještě chceme ukázat!

Battlefield 1 In The Name Of The Tsar vás zavede na východní frontu, kde se zapojíte do bojů po boku ruské armády a zažijete brutální podmínky krutých bitev uprostřed ruské zimy, jak už naznačovaly tyto grafické návrhy. Připravte se na zcela novou taktiku ruského vojska. Zima s sebou přináší mráz, ale ocel je ještě chladnější.

Díky, že jste dočetli až sem a doufáme, že chystané novinky očekáváte se stejným nadšením jako my. Budeme se těšit na další zpětnou vazbu i na setkání na bojištích.

Aleksander Grøndal, výkonný producent Battlefieldu 1

Andrew Gulotta, producent Battlefieldu 1

*VYŽADUJE HRU BATTLEFIELD 1 NA PŘÍSLUŠNÉ PLATFORMĚ (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ), VŠECHNY HERNÍ AKTUALIZACE, PŘIPOJENÍ K INTERNETU A ÚČET EA.

Vítá vás Battlefest

před 3 roky
2

Nastal čas slavit – je tu Battlefest u příležitosti 25. výročí vzniku studia DICE! Battlefest je velká oslava komunity her série Battlefield, a protože studio DICE má letos 25. narozeniny, je opravdu co slavit.

Během dvoutýdenního Battlefestu se bude dít hromada věcí. Nenechte si ujít žádnou z nich – níže si přečtěte, co vás čeká v prvním týdnu.

29. BŘEZNA

Dvojitá XP: Battlefest začíná sice až 30. března, ale my si uděláme malou předpremiéru v podobě akce s dvojitou zkušeností. Všichni hráči Battlefieldu 1Battlefieldu 4 a Battlefieldu Hardline v době od 29. března do 31. března získají dvojitou dávku zkušenosti.

30. BŘEZNA

Premium Friends: 30. března spustíme naše velké překvapení. Naše nová funkce Premium Friends umožní předplatitelům Battlefield 1 Premium Pass, aby ke hře na nových mapách zdarma pozvali přátele, kteří je nemají zakoupené! Podrobnosti o Premium Friends přineseme už brzy.

Denní odměna v podobě dílů: Do Battlefieldu 1 zavádíme nový systém pro scraps, tedy díly. Až 100 dílů můžete získat každý den v multiplayeru za hraní, za výhru a za zařazení do výběru na konci kola.

Psí známka 25. výročí DICE: Studiu DICE je letos 25 let. Novou psí známkou s motivem 25. narozenin DICE vzdáváme hold jeho zakladatelům i vám. Na šťastný vstup do dalšího čtvrtstoletí!

Online stream s týdenním přehledem Battlefestu #BFWeekly: Nalaďte si 30. března ve 21:00 hod. SELČ kanál Twitch.tv/battlefield/, kde najdete živé záběry z hraní Battlefieldu 1, soutěže a spoustu dalšího.

Nový nestandardní režim: Nezapomněli jsme ani na Custom Games, a proto si budete moct vychutnat i jednu speciální variaci na Battlefield 1, tentokrát na mapách rozšiřujícího balíčku They Shall Not Pass. Začínáme s oblíbenou „Line of Sight“.

31. BŘEZNA

Nová revize battlepacků: Nová revize battlepacků je pojmenovaná po Battlefestu a bude obsahovat hromadu zbraňových skinů i vzhledů pro vojenskou techniku. Přibudou i části skládačky tří nových zbraní na blízko.

Battlepack zdarma: Kdo se přihlásí v době od 31. března do 1. dubna, získá zdarma battlepack z revize Battlefestu.

#FridayNightBattlefield v prvním herním rozšíření: Vaše obvyklá šance zahrát si o pátečním večeru s vývojáři z DICE se vrací: #FridayNightBattlefield. Tento pátek se akce odehraje výhradně na mapách They Shall Not Pass.

Ať se vám Battlefest líbí. V plánu je toho ještě mnohem víc – už brzy zde najdete přehled akcí druhého týdne.

Výběr

Vítá vás Battlefest
před 3 roky