นวมินทร์ เตรียมน้อม
Tag: [NTUN] Fans: 0 Erstellt: 12.06.2012
Gründer

Platoon-Präsentation

ชวนกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับศิษย์เก่าและที่กำลังเรียนอยู่ จะได้รวมรบกันแบบเพ่ๆน้องๆ

 

Platoon-Feed

Keine Ereignisse zum Anzeigen vorhanden