M5K
Tag: [M5K] Fans: 1 Created: 2013-06-09

Platoon Presentation

✯ MP5

Założyciel -> Przemoland_99

✯ Rekrutacja otwarta

W sprawie rekrutacji do plutonu proszę się kontaktować z Przemoland_99 [PS lub Battlelogu]

Wymogi przyjęcia do plutonu:

✯ Doświadczenie w grze zespołowej
✯ Dobre umiejętnośći [Min 20 ranga pułkownik ]
✯ Czas na trenowanie
✯ Headset aby sie komunikowac w czasie gry

Nowi członkowie muszą ustawić TAG!
Brak tagu, brak aktywnosci w plutonie -> BAN!
---------------------------------------------------------------------
English version :
✯ MP5

Founder -> Przemoland_99

✯ Recruitment Open

In the recruitment of the platoon please contact Przemoland_99 [PS or Battlelogu]

Entry requirements for plutonium:

✯ Experience in team play
✯ good skills [Min 20 rank of colonel]
✯ time to train
✯ headset to communicate during the game

New members must set the TAG!
No tag, no activity in the platoon -> BAN!
 

Platoon feed

There are no more events to show